2017-02-17

Dyrekcja

Dyrektor szkoły: Justyna Szaniawska – Budaj
Wicedyrektor: Roman Wiśniewski